Van de zes braakballen die ik had meegenomen waren er vijf met alleen haar, schedelfragmenten en 1 hele schedel van een muis. In de zesde zaten vogelresten. Maar welke muis en welke vogel? En wat gebeurde er allemaal tijdens het uitpluizen? Lees verder!