Een kramsvogel, een lijster, twee staartmezen, een heggenmus, drie ruziënde merels, een stel koolmezen en een stel pimpelmezen. Het was druk in de tuin! Waar is de tuinvogeltelling als je er wél op zit te wachten? Lees verder!