De ‘nieuwe wildernis’ moet een ode aan de natuur zijn. Die ode bestaat vreemd genoeg vooral uit przewalskipaarden en oerrunderen die de boel kaalvreten. Natuur? Er staat een hek er omheen. Paarden en koeien met een hek eromheen. Dat noem je vee. Lees verder.