Acrocephalus schoenobaenus. Dat betekent volgens mijn bronnen iets als spitskoppige beklimmer van biezen en russen. Het is de zondagse naam van de rietzanger. En wát een naam. Maar laten we hem eens nader bezien.

Acro betekent iets als het hoogste, aan de top staan, en biezen heten in het latijn schoenoplectus. Maar zoals vaak blijft er nog een vraag over: cephalus was een Athener, zoon van Hermes en Herse. Wat hij van doen had met dit vogeltje, of beter: wat dit vogeltje met hem van doen heeft is mij een raadsel. Lees verder!