Tja. Wanneer je weet dat er roerdompen bij je in de buurt zitten ga je natuurlijk telkens even kijken. Vandaag zag ik een ouder landen in het riet. Aan de overkant zaten drie jongen. En een van die jongen was een daadkrachtig type; het jong zwom naar de overkant. Reigers (de familie van de reigerachtigen, waar de roerdomp toe behoort) kunnen zwemmen, maar dít had ik niet verwacht. Lees verder!