Het was prachtig weer, we waren op de Binnenkwelder van Schiermonnikoog. Wat valt er dan nog te wensen?
We zochten en vonden kiekendieven. Graspiepers zongen overal om ons heen (dazen beten in onze benen, maar bij die constatering laten we het even), en zo stonden een poosje tevreden om ons heen te kijken, toen mijn vrouw zei: “Roofvogel op 13:00 uur!”. Ik keek door mijn lens – het was een velduil! Lees verder.